Menu

Oferty pracy

dołacz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - RODO

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Visscher-Caravelle Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu,
ul. Składowa 7, 86-300 Grudziądz.

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@twojakarierazvc.pl, telefonicznie pod numerem:
+48 56 644 07 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Administrator będzie przetwarzał następujące Pani / Pana dane osobowe:
a) adres email
b) imię i nazwisko
c) adres zamieszkania
d) numer telefonu

4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) kontaktu w celach rekrutacyjnych, związanych z rekrutacją, w ramach której Pan/ Pani złożyliście swoją aplikację, lub w celu uczestnictwa
w przyszłych rekrutacjach w związku z umieszczeniem Pana/ Pani danych zawartych w CV w naszej bazie danych do celów przeszłych rekrutacji
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
b) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w celach archiwalnych dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji , a w przypadku zgody na umieszczenie w bazie danych kandydatów. , od czasu przedstawienia CV spółce Visscher-Caravelle Poland Sp. z o.o. do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w bazie kandydatów przez Panią / Pana.

6. Obiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Visscher-Caravelle Poland sp. z o.o.

7. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed 25 maja 2018 r. do GIODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne abyśmy mogli przesłać Państwu informacje dotyczące rekrutacji. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skontaktowania się z Państwem.